Currency MDL
Vitamins are necessary! (Vitaminele sunt necesare!) buy in Beltsy
Buy Vitamins are necessary! (Vitaminele sunt necesare!)
Vitamins are necessary! (Vitaminele sunt necesare!)

Vitamins are necessary! (Vitaminele sunt necesare!)

In stock
Reconfirm the price with seller
Shipping:
Seller
Moldova, Beltsy
(View map)
+373 
Display phones
17
17 years on Allbiz
Technical characteristics
  • SupplementPVMS (Protein-vitamin-mineral supplement)
Description
In the organization of good nutrition of animals providing them with vitamins is important.

The last play a large role in a metabolism, many of them are included into fermental systems, carrying out at the same time a role of coenzymes.

Being present at an organism in extremely small quantities, in comparison with the main nutrients, they have significant effect on a proteinaceous, carbohydrate, lipidic and mineral exchange, improve use of all nutrients, a state of health of animals and promote increase of their efficiency. For the centenary period about 30 various vitamins are found and studied.

lementele minerale, denumite şi cenu şă brut ă, se găsesc în nutreţuri fie sub form ă de săruri libere (combinaţii de anioni şi cationi), fie ca atomi în combinaţii organice (fosfor în acizi nucleici, sulf în aminoacizi, cobalt în vitamina B12). Importanţa mineralelor în hrana porcilor a fost reconsiderat ă în ultimii ani ca urmare a schimbărilor majore ce au avut loc în acest sector. Înainte de orice, s-a ameliorat capacitatea de conversie an aminoacizilor şi energiei în ţesut muscular, de unde necesitatea reconsiderării cerinţelor de minerale şi vitamine.

Anumite minerale se găsesc în cantit ăţ i mari în ingredientele furajere, în timp ce altele sunt în cantit ăţ i mici sau chiar urme. Dup ă importanţa lor cantitativ ă, elementele minerale sunt separate în dou ă grupe:

• macroelemente: se găsesc în cantit ăţ i de peste 100 mg/kg în nutreţuri şi în corpul animal;

• microelemente (oligoelemente): se găsesc în cantit ăţ i foarte mici (sub 100 ppm) în furaje şi în corpul animalelor.

În organismul animal substanţele minerale pot avea rol plastic (pasiv, intrând în componenţa unor ţesuturi) şi/sau rol funcţional (activ, intervenind în metabolismul substanţelor nutritive, în menţinerea preiunii osmotice, permeabilitatea celular ă, echilibrul acido-bazic, excitabilitatea neuro-muscular ă şi intrând în compoziţia unor enzime, hormoni, vitamine sau alţi compuşi esenţiali, de exemplu hemoglobina).

Contact the seller
Vitamins are necessary! (Vitaminele sunt necesare!)
Vitamins are necessary! (Vitaminele sunt necesare!)
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0