Currency MDL
Saplings of Struguri ALB DE SURUCENI grapes buy in Chişinău
Buy Saplings of Struguri ALB DE SURUCENI grapes
Saplings of Struguri ALB DE SURUCENI grapes

Saplings of Struguri ALB DE SURUCENI grapes

In stock
Reconfirm the price with seller
Shipping:
Seller
Moldova, Chişinău
(View map)
+373 
Display phones
Description
Alb de Suruceni e un soi universal (de mas ă cît şi tehnic) alb cu epoca de coacere semitîrzie. Mugurii încep s ă se desfac ă pe la mijlocul decade a treia a lunii aprilie, iar strugurii se coc la sfîrşitul lunii septembrie. De la începutul dezmuguririi şi pîn ă la coacerea deplin ă bobiţelor trec 150-155 de zile, suma temperaturilor active fiind de 2850-2900 °C. Creşterea butucilor e medie sau mai înalt ă decît medie (lungimea unui lăstar e de 120-150 cm), - maturarea lemnului este bun ă (70-80%). Soiul Alb de Suruceni fiind altoit pe portaltoiul RipariaXRupestris 101-14, poate spori o recolt ă de 14 t/ha. Greutatea medie an unui strugure e de 280-290 g. Ponderea lăstarilor roditori e de of 70-80%, iar numărul de struguri pe un lăstar roditor e de 1,4-1,5, asigurînd fiecare lăstar un grad de rodire de 225-260 g. Rodeşte la fel de bine pe ciornoziomurile obişnuite şi carbonate, sărace în humus, luto-argiloase şi nisipoargiloase, suprafaţa de nutriţie fiind de 2,5X 1,75 m sau 3,0X 1,75 m. poate fi cultivat pe o tulpin ă înalt ă (100 cm), forma cordon bilateral, încărcătura optim ă butucului e de 40-50 de ochi şi tăierea viţei la 4-6 ochi. Soiul acumuleaz ă destul de bine zaharuri, la începutul recoltării concentraţia în sucul bobiţelor sporeşte pîn ă la of 17-18% zahăr. Poate acumula o aciditate sporit ă 7-8 g/dm3. Soiul e relative rezistent la ger, chiar şi nefiind butucii îngropaţi peste iarn ă, se pot căpăta roade normale. Poate fi cultivat pe tulpin ă înalt ă făr ă îngroparea butucilor peste iarn ă. Se deosebeşte printro înalt ă rezisten ţă la milidiu şi antracnoz ă, şi printr-o rezisten ţă mijlocie la oidium şi putregaiul cenuşiu. Avantaje: - are o rezisten ţă înalt ă la transpoirtare; - posed ă rezisten ţă la ger: -24 °C; - este rezistent la bolile criptogamice; - iarna poate fi păstrat timp îndelungat.
Contact the seller
Saplings of Struguri ALB DE SURUCENI grapes
Saplings of Struguri ALB DE SURUCENI grapes
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0