Currency MDL
Premixes. Let's slightly open a veil of secrecy … (Premixuri) buy in Beltsy
Buy Premixes. Let's slightly open a veil of secrecy … (Premixuri)
Premixes. Let's slightly open a veil of secrecy … (Premixuri)

Premixes. Let's slightly open a veil of secrecy … (Premixuri)

In stock
Reconfirm the price with seller
Shipping:
Seller
Moldova, Beltsy
(View map)
+373 
Display phones
17
17 years on Allbiz
Technical characteristics
  • SupplementPVMS (Protein-vitamin-mineral supplement)
Description
Traditional forages do not provide need of animals and a bird for vitamin and mineral substances. Need of introduction to structure of formula-feed production and uniform distribution for it of biologically active agents and vitamins also predetermined creation of preliminary mixes.

The word "premix" consists of two Latin words prae - forward, previously and micseo - I mix. These are the concentrating mixes of biologically active agents of microbiological and chemical synthesis applied to increase of nutritiousness of compound feeds and improvement of their biological effect on an organism of pets.

As a rule, each grade is intended for a certain species of animals, a certain age and the different directions of efficiency (for example, there are premixes for poultry aiming or increase of a yaytsenoskost, or for increase in weight).

The mechanism of effect of premixes is caused by availability in all of them of those substances which are necessary for pets, but who they cannot receive in the natural way. All substances are in optimum quantities and ratios. Premixes allow to save the main forage, the animal receives more nutrients and gorges on rather. However it is necessary to make a reservation that premixes are not an independent forage, and only an additive to a diet of animals.

Mâncarea tradiţional ă nu satisface nevoile de animale şi păsări în vitamine şi substanţe minerale. Necesitatea introducerii în producţia de hran ă pentru animale şi o distribuţie uniform ă în ea de substanţe biologic active şi vitamine, predeterminate şi crearea de pre-amestecuri.

Cuvântul "amestec prealabil" este compus din dou ă cuvinte latine prae - înainte tentativ şi micseo - se amestec ă. Acest amestec sos de substanţe biologic active de sintez ă microbiologice şi chimice, folosite pentru a îmbunăt ăţ i fluxul nutriţionale şi de a îmbunăt ăţ i efectul lor biologic asupra corpului de animale domestice.

De obicei, fiecare clas ă este proiectat pentru un anumit tip de animal, de o anumit ă vârst ă şi productivitate în direcţii diferite (de exemplu, premixuri pentru păsări de curte, care sunt destinate fie producţiei de ou ă creşterea sau pentru a creşte în greutate).

Mecanismul de acţiune se datoreaz ă prezenţei premixe de către toate acele substanţe care sunt necesare pentru animalele de companie, dar nu pot ajunge in mod natural.

Toate materialele sunt în cantit ăţ i optime şi rapoarte. Premixuri salveaz ă alimentare discontinue, animalul primeşte mai mulţi nutrienţi şi mai mănânc ă.

Cu toate acestea, trebuie s ă precizeze with ă preamestecuri nu sunt auto-feed, dar numai un supliment la dieta de animale.
Contact the seller
Premixes. Let's slightly open a veil of secrecy … (Premixuri)
Premixes. Let's slightly open a veil of secrecy … (Premixuri)
Shipping method
Compare0
ClearSelected items: 0